Volfram Bullet Vikter

Tungsten Worm Weights Picture

Volframmaskvikter, även kallade volframkulvikter, används ofta på grund av den höga massan medan liten volym, som på grund av huvudkompositionen, volfram.

Volframkulavikter, precis som namnet antyder, är en typ av fiskvikter med kulform, vilket resulterar i bättre penetrationskraft. Volfram, med den höga densiteten, cirka 20 procent högre än bly, uppskattas mycket av fiskare. Dessutom är volframkulavikter miljövänliga, så de är ett bra alternativ till blyvikter som är märkta som miljöfara.

Chinatungsten Online erbjuder en mängd olika storlekar, former och färger, så att du kommer att täcka varje situation medan du riktar dig till den stora basen. Det finns många färger, svart, grönt och rött, osv. Oavsett om du behöver en långsam presentation på kalla dagar eller efter att en front har gått eller om du slår igenom mattor mitt på sommaren, har volframkulvikt dig och dina fisk täckt.

tungsten bullet weight
Non-Paint Tungsten Bullet Weight
tungsten bullet weight colored tungsten bullet weights
Colored Tungsten Bullet Weight